ข่าวสารจากสมาชิก สช.

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย
📍21-22 ธ.ค. 65 : สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565 มาร่วมติดตาม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ด้วยกันนะคะ
——————————
💌ร่วมติดตามข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์สมัชชา https://www.samatcha.org
Facebook: สช. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHCO.thai
TWITTER : @NhcoThai หรือคลิก https://twitter.com/NhcoThai