ข่าวสารจากสมาชิก สสส.

สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” 25-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15
“ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน”
ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ทั้งระบบออนไลน์ และ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ

ขอเชิญท่านที่สนใจ ร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน”
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1-3 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ หรือ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

พร้อมร่วมเป็นเกียรติในงานมอบรางวัล Prime Minister Road Safety Awards และรับฟังปาฐกถาเปิดงาน
“บทบาทผู้นำประเทศ”  โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ตลอดจนพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน พร้อมผู้ร่วมเสวนามากมาย
และประเด็นที่น่าสนใจ หลากหลาย อาทิ  “ยกระดับมาตรฐานใบขับขี่และยานพาหนะ มุ่งสู่ความปลอดภัยด้วยการใช้เทคโนโลยี”
“Smart City กับการจัดการความเสี่ยงอุบัติเหตุวิถีใหม่” “6 จุดเน้น พลิกโฉม การสร้างความปลอดภัย ในยุควิถีใหม่”  
ได้จากห้องประชุมย่อยตลอดวัน ตั้งแต่วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565
และรับชมได้ทาง เพจ เฟสบุ๊ค ไลฟ์ ศวปถ (Page Facebook ศวปถ)
อ่านรายละเอียดและกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่  http://shorturl.at/cgtCV
หรือลงทะเบียนผ่าน Qr code ได้ทาง https://www.facebook.com/RoadsafetygroupThailand/photos/a.138558902823413/5533061510039765/