ข่าวสารจากสมาชิก สสส.

ใหม่ คู่มือสร้างความเข้าใจในครอบครัว จาก สสส.

พ่อแม่คิดอย่างไรกับเราทำไมพ่อแม่ไม่เข้าใจหนู’ สิ่งที่เด็ก ๆ มักคิดอยู่เสมอ เมื่อคนเป็นพ่อแม่คอยพูดห้ามนั่น บ่นนี่ มากมาย จนคนเป็นลูกก็เกิดความน้อยใจ หรือไม่พอใจได้ เพราะเขาจะคิดว่าเป็นวัยรุ่นใคร ๆ เขาก็ทำแบบนี้กันซึ่งคำพูดเหล่านั้นซ่อนความเป็นห่วงเป็นใยอยู่ แต่ด้วยความที่เกิดในยุคสมัยที่ต่างกัน บวกกับความต่างระหว่างวัยจึงทำให้

อย่างที่เรารู้กันว่า ‘การพูดคุยในครอบครัว’ 👨‍👩‍👧‍👦
ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะช่วยดูแลจิตใจกัน
แต่ด้วยช่องว่างระหว่างวัยอาจทำให้คนในครอบครัว
โดยเฉพาะพ่อแม่มักกลายเป็นตัวจุดชนวนไปโดยปริยาย
เนื่องจากยุคที่พ่อแม่เป็นวัยรุ่น กับยุคนี้ที่ลูกเป็นวัยรุ่นนั้น
มีสภาพสังคมไม่เหมือนกับในปัจจุบัน ส่งผลให้มีค่านิยม
และชุดความคิดที่แตกต่างกัน เพื่อให้การสื่อสารระหว่างครอบครัว
เป็นไปในเชิงบวก ต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกัน
อาจไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันก็ได้ เพียงเปิดใจรับฟัง ร่วมสร้างข้อตกลงที่พึงพอใจด้วยกัน โดยสามารถสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันได้ผ่านคู่มือ
‘พ่อแม่คิดอย่างไรกับเรา?’https://bit.ly/3EVNIBJ