วันที่เผยแพร่
ชื่อบทความ
23/05/2022

ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี)ระยะที่ 2

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์ และสถานีโทรทัศน์ Thai PBS เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ในระยะที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์…

23/05/2022
22/12/2021

ถอดบทเรียนนโยบายประชากรประเทศสิงคโปร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ประเทศสิงคโปร์มีภูมิประเทศที่เป็นเกาะเล็ก ๆ และไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ แต่ด้วยเป้าหมายของสิงคโปร์ที่จะเป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก (Hub of the Global Economy)” ทำให้ประเทศสิงคโปร์จำเป็นต้องมีนโยบายเพื่อพั…

22/12/2021
22/12/2021

สังคมออนไลน์สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของพ่อแม่มือใหม่

ในชีวิตของคนเรามักจะมีจุดเปลี่ยนผันที่ทำให้เราต้องเกิดการปรับตัวอยู่เรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าเรียน การเริ่มทำงาน และการมีครอบครัว ซึ่งอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่สำคัญก็คือการที่เราเริ่มมีลูก และยิ่งในทุกว…

22/12/2021
26/11/2021

“สังคมสูงวัย” น่ากลัวจริงหรือ?

“สังคมสูงวัย” น่ากลัวจริงหรือ? “สังคมสูงวัย” เป็นคำที่พูดถึงอย่างมากในสังคมไทยในช่วงที่ผ่านมา หลายท่านอาจทราบว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” ซึ่งไม่เพียงหมายถึงสัดส่วนประชากรผู…

26/11/2021