วันที่เผยแพร่
ชื่อบทความ
23/05/2022

กระแสข่าวแตงโม นิดา และวาระข่าวสารที่หายไปในรายการข่าวทีวี

สถานการณ์ข่าว แตงโม นิดา ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เป็นกระแสข่าวที่ได้รับความสนใจสูง และรายการข่าวโทรทัศน์ต่างให้พื้นที่การนำเสนอเป็นอย่างมาก จนกลายเป็นวาระข่าวที่สำคัญวาระหนึ่งในสังคม และจากผลสำรวจส…

23/05/2022
22/12/2021

นวัตกรรม-สื่อ (Media-Innovation)

ถ้าจะกล่าวว่า ในรอบสองทศวรรษกว่า ๆ (พ.ศ. 2550-2563) ที่ผ่านมา เราเกือบทุกคนในประเทศไทยคงเคยได้ยินคำว่า “นวัตกรรม” มากบ้างน้อยบ้างต่างกรรมต่างวาระกันไป มีการหยิบยกคำดังกล่าวมาใช้ในหลากหลายบริบทด้วยกัน …

22/12/2021
22/12/2021

หลอมสื่อ รวมคน สู่หนทางสร้างสรรค์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

การค้นคว้า ศึกษา รวบรวม และประมวลผลงานทางวิชาการเพื่อเป็นบทเรียนในการสร้างสรรค์ที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เคยให้การสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการวิจัย เพื่อชี้ให้เห็นสภาพของบทเรียน…

22/12/2021
22/12/2021

โครงการศึกษาวิจัยสภาพการณ์สื่อและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ : การรายงานข่าวฆ่าตัวตายในสื่อโทรทัศน์

Media Alert ศึกษาวิเคราะห์ การรายงานข่าวฆ่าตัวตายในสื่อโทรทัศน์ ช่วงวันที่ 15 มิ.ย. - 15 ก.ค. 64 ด้วยเกณฑ์การนำเสนอข่าวฆ่าตัวตายที่พัฒนาจากข้อเสนอขององค์กรด้านสุขภาพจิตและด้านการรายงานข่าวฆ่าตัวตาย ซึ…

22/12/2021
26/11/2021

โครงการศึกษาวิจัยสภาพการณ์สื่อและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ : การรายงานข่าวฆ่าตัวตายในสื่อโทรทัศน์

Media Alert ศึกษาวิเคราะห์ การรายงานข่าวฆ่าตัวตายในสื่อโทรทัศน์ ช่วงวันที่ 15 มิ.ย. - 15 ก.ค. 64 ด้วยเกณฑ์การนำเสนอข่าวฆ่าตัวตายที่พัฒนาจากข้อเสนอขององค์กรด้านสุขภาพจิตและด้านการรายงานข่าวฆ่าตัวตาย ซึ…

26/11/2021