"สานพลัง เสริมงาน เพื่อพัฒนาประเทศ"

ประสานพลังสร้างการจัดการองค์กรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ข่าวสารและกิจกรรม

องค์กรสมาชิก