วันที่เผยแพร่
ชื่อบทความ
05/01/2022

เมื่อโลกเปิด เราปรับ สังคมเปลี่ยน

เมื่อโลกเปิด เราปรับ สังคมเปลี่ยน พบกับ เทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงชุมชน และสังคมไทย (Community) ในมิติต่าง ๆ เริ่มด้วยเนื้อหาต้อนรับเข้าสู่ยุค Data 5.0 และมาทำความรู้จักกับ EDWIN…

05/01/2022