ข่าวสารจากสมาชิก สวช.

การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น สามารถป้องกันอาการป่วยที่รุนแรง และป้องกันการเสียชีวิตได้ดีกว่าการไม่ฉีดวัคซีนเลย รวมถึงการไม่ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่างเห็นได้ชัด